Atestat ANRE ANRE logo14643/27.05.2019.  Verificări PRAM și eliberare Buletine PRAM.

Bransamente electrice

Branșamentul electric se mai numește și instalație de alimentare cu energie electrică.
 
SERVICII ELECTRICE BUCUREȘTI proiectează şi execută:
- branşamente electrice aeriene monofazate sau trifazate;
- branşamente electrice subterane monofazate sau trifazate;
- instalaţii interioare (de utilizare);
- prize de pământ;
bransamente electriceBranșamentul electric reprezintă instalația de joasă tensiune destinată alimentării cu energie electrică a unui consumator, executată de la linia electrică de distribuție până la contorul electric de la consumator. Părtile principale ale branșamentului electric sunt: – branșamentul propriu-zis, care constituie legătura de la linia electrică aeriană sau subterană până la firida (nișa de branșament); – firida (nișa) de branșament, care reprezintă un gol paralelipipedic, amenajat în zid sau construit special, în care se montează echipamentul electric necesar protejării coloanei electrice și distribuirii energiei electrice; – coloana electrică, care constituie legătura dintre echipamentul firide și contorul abonatului.
Prin branșament se înțeleg și derivațiile din branșamentele existente, inclusiv coloanele respective, sau numai derivațiile de coloane electrice din firide, existente. Specificațiile acestui proiect se aplică la executarea branșamentelor electrice aeriene de joasă tensiune, destinate alimentării cu energie electrică a consumatorilor care solicită puteri electrice mici (până la 50 kW) pentru instalațiile de utilizare. Ele nu se aplică branșamentelor cu conductoare torsadate. în ceea ce privește branșamentele aeriene, sunt tratate numai branșamentele fără siguranță aeriană. Se tratează toate operațiile necesare la acest gen de lucrări, în scopul uniformizării tehologiei respective. Procesul tehnologic de execuție a branșamentelor se referă numai la operațiile executate fără tensiune. Specificațiile proiectului se vor aplica lucrărilor noi și de reparații capitale. Branșamentele se proiectează și se execută numai în baza dosarelor preliminare depuse la întreprinderea furnizoare de energie electrică și aprobate de aceasta. După efectuarea studiilor și masuratorilor pe teren, întreprinderea furnizoare întocmește devizele și notele de lucrări în vederea executării branșamentului.
 
EXECUTAREA BRANSAMENTELOR ELECTRICE AERIENE
 
Conditii tehnice
La executarea branșamentelor aeriene vor fi respectate următoarele:
  • Conductoarele de bransament vor fi din aluminiu (funie) si vor fi izolate cu izolatie pentru tensiuni nominale de cel putin 1000 V si rezistente la intemperii.
  • Sectiunea minima din punct de vedere mecanic va fi de 16 mm2 , in cazul bransamentelor realizate direct, fara traversari.
  • In cazul traversarilor peste drumuri, linii de telecomunicatii si diverse constructii, sectiunea minima va fi de 25 mm2 .
  • Distanta de la conductoarele bransamentului pana la suprafata solului trebuie sa fie de cel putin: – 6 m deasupra portiunii carosabile a drumurilor de orice categorie si curtilor accesibile vehiculelor; – 5 m deasupra curtilor si gradinilor neaccesibile vehiculelor; – 4 m deasupra potecilor accesibile numai pietonilor sau trotoarelor (in cazul bransamentelor intrand in cladiri direct din strada).
  • Cand lungimea bransamentului depaseste 25 m se vor prevedea stalpi intermediari. f. Suporturile curbe, precum si consolele cu izolatoare care se asaza pe cladiri trebuie sa fie fixate in materialul de baza al peretilor si nu in tencuiala sau in satratul acoperitor al cladirilor din lemn.
  • Tractiunea in conductoarele izolate ale bransamentelor nu se normeaza, cu conditia respectarii gabaritului acestora fata de sol si a depasirii momentului capabil al stalpilor.
  • Pentru legarea conductelor de bransament la linia de distributie se vor folosi izolatoare separate, fixate pe stalpul liniei sub nivelul conductorului inferior.
  • În deschiderea branșamentului nu se admit inădiri.

Contactati-ne

 

0761139204