Atestat ANRE ANRE logo14643/27.05.2019.  Verificări PRAM și eliberare Buletine PRAM.

Legislatie PRAM

Verificare PRAM Legislatie si anume DGPSI 004, articolul 20, 93, 94 ORDIN Nr. 108 din 1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de descarcari electrostatice – D.G.P.S.I.-004 EMITENT: MINISTERUL DE INTERNE publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 24 septembrie 2001.

 

Art. 20. - Legaturile la pamant trebuie verificate astfel:

a) zilnic, vizual;
b) periodic, prin electrician pram specializat se masoara valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant, precum si asigurarea continuitatii la instalatiile electrice.

 

Art. 93. - Buletinele de verificare trebuie sa cuprindă
a) data efectuarii verificarii;
b) functia, calitatea si numele persoanei care a efectuat verificarea;
c) denumirea instalatiei sau a partii din instalatie la care s-au efectuat verificari;
d) rezultatul verificarii continuitatii conexiunilor electrice intre utilaje si priza de pamant;
e) valoarea rezistentei de dispersie a instalatiei de legare la pamant, masurata la utilajul cel mai indepartat de priza de pamant;
f) metoda de masurare folosita, tipul si clasa de precizie a aparatelor utilizate in acest sens;
g) aprecieri asupra gradului de umiditate a solului (umed, uscat, foarte uscat);
h) observatii asupra defectelor constatate si inlaturate.

 

Art. 94. - Măsurarea rezistentei de dispersie pentru instalatia de legare la pamant se face:
a) in instalatii subterane si in instalatii locale de legare la pamant, cel putin de doua ori pe an;
b) la retelele generale de legare la pamant, cel putin o data pe an.

 

Normativul I7 din 2011 specifica clar ca periodicitatea maxima de verificare a unei prize de pamant este 2 ani in medii putin periculoase si anual in medii periculoase si foarte periculoase. Continuitatea racordurilor si a nulului de protectie (Prize uzuale de 230V , 400V si tablouri electrice) trebuie verificate insa anual.

HG 1146/2006 Anexa 1 pct. 3.3.16.2 – Verificarea si certificarea pram, avizul pram a instalatiei electrice – “Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie verificate la receptie, inainte de punerea in functiune si apoi periodic in exploatare, precum si dupa fiecare reparatie sau modificare, fiind interzisa punerea sub tensiune a instalatiei, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre aceste verificari.

3.3.18 Mijloacele si echipamentele electrice de protectie trebuie sa fie verificate, in conformitate cu prevederile reglementarilor si regulilor tehnice aplicabile, inainte de utilizare, la punerea in functiune, dupa reparatii sau modificari si apoi periodic (in exploatare).

Urmărirea scadentei verificărilor PRAM este în sarcina beneficiarului instalatiei electrice. In legislatie se specifica ca pe langa verificarile periodice PRAM este obligatorie verificarea PRAM, de cate ori se produc modificari în instalatia electrica de legare la pământ.

Contactati-ne

 

0761139204